Druskininkų vandens parko taisyklės
I. BENDROJI DALIS

1. „Druskininkų vandens parkas“ (toliau – Vandens parkas) – tai įspūdinga 19 pirčių erdvė (B dalis) ir vandens pramogų erdvė su baseinais, pirtimis ir nusileidimo kalneliais (C dalis), esantys Vilniaus al. 13-2, Druskininkuose.

2. Vandens parko operatorius (toliau – Operatorius) – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (reg. adresas Vilniaus al. 13-1, Druskininkai, įmonės kodas 300076944, PVM mok. kodas LT100001786717, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Alytaus fil.)

3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais pateko į Vandens parką per įėjimo vartelius. Bilietų, abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas, tvarką nustato šios taisyklės (toliau -Taisyklės).

4. Šios Taisyklės nustato Vandens parko lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Vandens parko Operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo, papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Vandens parko taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Vandens parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.

5. Šios Taisyklės privalomos visiems Vandens parko lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš patekdamas į Vandens parką, privalo įdėmiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Vandens parko paslaugomis, jų laikytis.

6. Kiekvienas asmuo, gaudamas lustinę apyrankę automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Vandens parko taisyklės, nusileidimo kalnelių instrukcijos, baseinų ir pirčių naudojimosi taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir skelbiamos paslaugų teikimo vietoje. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.

7. Teisę naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

8. Vandens parko lankymo išimtys (draudžiama lankytis):

8.1. infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims;

8.2. asmenims, kurie serga konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

8.3. asmenims, kurie serga inkontinencija, nebent jie lankymosi metu dėvi spec. maudymosi kelnaites;

8.4. asmenims su atviromis žaizdomis;

8.5. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vandens parko personalas turi teisę pareikalauti lankytojo atlikti blaivumo testą; 

8.6. asmenims, neturintiems lustinės apyrankės;

8.7. asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

8.8. asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Vandens parkui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

9. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Vandens parke tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimo spintelių saugų užrakinimą.

10. Paliktus be priežiūros vaikus iki 14 metų Vandens parko darbuotojai turi teisę nuvesti į vaikų priežiūros erdvę. Už paliktų be priežiūros vaikų, nuvestų į vaikų priežiūros erdvę, buvimo laiką joje tėvai turi susimokėti pagal galiojančius įkainius.

11. Vaikų iki 14 m. amžiaus grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi Taisyklių, personalo nurodymų.

12. Vaikai nuo 14 m. įėjimo kasose pateikę amžių įrodantį dokumentą, gali pramogauti Vandens parko vandens pramogų erdvėje vieni, be suaugusiųjų priežiūros.

13. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, Vandens parke gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens. Pirčių erdvė nėra pritaikyta neįgaliesiems su vežimėliais.

14. Asmenys iki 18 metų gali pramogauti tik Vandens parko vandens pramogų erdvėje.

15. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Vandens parkas arba jo dalis gali būti laikinai uždaryta.

16. Pirtys, baseinai, sūkurinės vonios yra išjungiamos likus 10 min. iki Vandens parko darbo pabaigos. Lankytojai privalo iš Vandens parko išeiti per išėjimo vartelius iki oficialių Vandens parko darbo valandų arba nedelsiant po personalo nurodymo.

Bilietų, abonementų įsigijimo tvarka

17. Bilietų į Vandens parką kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos pateikiamos Vandens parko kasose ir interneto puslapyje www.aquapark.lt.

18. Bilietus galima įsigyti Vandens parke esančiose kasose, interneto puslapyje www.aquapark.lt.

19. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių.

20. Vardinius abonementus galima įsigyti tik Vandens parke esančiose kasose, prieš tai užpildžius specialią anketą.

21. Personalo prašymu asmuo / lankytojas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

22. Bilietai neparduodami likus 1 valandai iki Vandens parko darbo pabaigos. Bilietų pardavimas gali būti stabdomas (pvz.: esant techninėms kliūtims, kitoms svarbioms priežastims, užimtoms visoms daiktų saugojimo spintelėms).

23. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą, dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti Vandens parko paslaugomis, pinigai negrąžinami.

24. Asmuo, įsigijęs bilietą į Vandens parką, jo negali pasikeisti į kito tipo bilietą.

25. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas. Abonemento dublikato kaina – 3 €.

26. Už šių Taisyklių pažeidimus, Vandens parko personalas turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

27. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Vandens parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo kalneliais, baseinais, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

28. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti dokumentą, suteikiantį teisę gauti nuolaidą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą, nuolaidos kuponą ar kt.).

29. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Vandens parko, pageidauja pakartotinai patekti į Vandens parko teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

Lustinė apyrankė, jos paskirtis ir naudojimas

30. Vandens parko kasose išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

31. Gavus lustinę apyrankę per 15 min. būtina įeiti per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min. ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

32. Gavusiems lustinę apyrankę suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti pirkdamas papildomas paslaugas Vandens parke (nuomos punkte, baruose, kavinėse ir t.t.):

32.1. (3-6 metų) vaikams kreditas nesuteikiamas;

32.2. (7-17 metų) vaikams kreditas – 15 €;

32.3. suaugusiems (18+), senjorams (60+) kreditas – 45 € (2 val.), 60 € (3 val.), 80 € (4 val. ir visa diena).

33. Komplekso viešbučių svečiams lustinės apyrankės išduodamos viešbučio registratūroje.

34. Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį atstatyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis išėjimo kasose.

35. Gavę lustines apyrankes asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Vandens parke pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas įmeta apyrankę į surinktuvą bei išeina per išėjimo vartelius.

36. Su lustine apyranke Vandens parko teritorijoje lankytojas gali:

36.1. atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;

36.2. pirkti baruose, kavinėse, nuomos punkte ir t.t.;

36.3. infoterminaluose matyti informaciją apie savo bilieto tipą, užrakintos spintelės numerį, buvimo trukmę ir kredito likutį.

37. Lankytojui, praradusiam lustinę apyrankę ar sugadinusiam elektroninę jos dalį, privaloma nedelsiant apie tai informuoti Vandens parko personalą.

38. Prieš išeidamas iš Vandens parko lankytojas turi atsiskaityti išėjimo kasoje. Tuomet yra parodomas lankytojo Vandens parke praleistas laikas bei lankytojo mokėtina suma už Vandens parke jam suteiktas paslaugas ir / ar jo nupirktas prekes.

39. Lankytojas negali išeiti už Vandens parko teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. neatsiskaitęs ir neįmetęs apyrankės į surinktuvą (išskyrus komplekso viešbučių svečius).

40. Šių taisyklių 39 punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas priverstas išeiti iš Vandens parko per specialų išėjimą (pvz.: įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama Vandens parko personalui.

41. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

42. Už buvimo Vandens parke laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant bilietą) arba už išėjimą po oficialių Vandens parko darbo valandų atsiskaitoma taip:

42.1. lankytojui viršijus bilieto laiko limitą mokestis skaičiuojamas už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 30 minučių laiko intervalais;

42.2. lankytojui už išėjimą po oficialių Vandens parko darbo valandų skaičiuojamas dvigubas tarifas už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 30 minučių laiko intervalais;

42.3. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas išėjimo kasose.

43. Lankytojui, pasinaudojusiam SPA centro paslaugomis, suteikiamas papildomas laiko limitas lygus jo SPA centre atliktos procedūros trukmei. Procedūros trukmę fiksuoja SPA centro administratorius.

Kita bendra informacija

44. Vandens parko darbo laikas nurodytas prie įėjimo į Vandens parką, interneto svetainėje www.aquapark.lt.

45. Nusileidimo kalnelių ir pirčių darbo laikas darbo dienomis nesezono metu yra skelbiamas internetinėje svetainėje www.aquapark.lt ir įėjimo kasose.

46. Vandens parke asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis visoje Vandens parko teritorijoje, išskyrus pirčių erdvę.

47. Rūkyti lankytojams leidžiama tik tam skirtose, specialiai pažymėtose vietose.

48. Lankytojai privalo persirengti tik specialiai tam įrengtose persirengimo kabinose. Savo drabužius, lauko avalynę privalo užrakinti daiktų saugojimo spintelėje. Mobiliuosius telefonus su nustatyta begarse aplinka rekomenduojame palikti daiktų saugojimo spintelėje.

49. Kai užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė. Spintelių naudojimosi instrukcijos yra pateiktos ant daiktų saugojimo spintelių durelių.

50. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į ne savo spintelę.

51. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti nuomojamuose seifuose. Informaciją apie seifų nuomą gali suteikti Vandens parko personalas.

52. Iškilus bet kokiems neaiškumams dėl naudojimosi Vandens parko paslaugomis, prašome kreiptis į Vandens parko personalą.

53. Lankytojams iki 20 m. alkoholiniai ir lankytojams iki 18 m. energiniai gėrimai Vandens parko kavinėse ir baruose neparduodami.

54. Vandens parke lankytojai privalo dėvėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.

55. Lankytojai iki 18 metų į pirčių erdvę neįleidžiami.

56. Pirčių erdvė yra skirta relaksacijai, poilsiui, todėl čia privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį.

57. Pirčių erdvėje kiekvienas lankytojas privalo turėti didelį rankšluostį arba chalatą.

58. Vandens pramogų erdvėje privaloma būti su maudymosi apranga, pirčių erdvėje galima būti ir be maudymosi aprangos, t.y. nuogiems.

59. Rankšluosčius, chalatus, liemenes, gultus vaikams, seifus galima išsinuomoti Vandens parko nuomos punkte. Tokiu atveju lustinėje apyrankėje fiksuojami duomenys apie paslaugos suteikimą. Išnuomoti daiktai ir seifo žetonai panaudojus grąžinami į nuomos punktą, pažymint lustinėje apyrankėje apie daikto grąžinimą.

60. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Vandens parką, jeigu to reikalauja Vandens parko personalas (pvz.: evakuacijos atveju).

61. Vaikų erdvėje negalima palikti vienų vaikų iki 14 m. be suaugusiųjų priežiūros.

62. Vaikų erdvėje teikiamos mokamos vaikų priežiūros paslaugos. Vaikų erdvės taisyklės yra neatskiriama šių Taisyklių dalimi.

II. LANKYTOJŲ PAREIGOS

63.Lankytojas įsipareigoja:

63.1. prieš pradėdamas naudotis Vandens parko teikiamomis konkrečiomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;

63.2. būdamas Vandens parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse, nusileidimo kalnelių instrukcijose, baseinų, pirčių naudojimosi taisyklėse nurodytų reikalavimų ir rekomendacijų;

63.3. būdamas Vandens parke segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;

63.4. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Vandens parke;

63.5. naudotis nusileidimo kalneliais, baseinais, pirtimis taip, kaip to reikalauja atitinkamo nusileidimo kalnelio instrukcijos, baseino ir/ar pirties taisyklės;

63.6. nusileidęs nusileidimo kalneliu nedelsiant palikti nusileidimo baseinėlį;

63.7. pasinaudojęs nusileidimo kalnelių, baseinų padangomis, padėti jas atgal į tam skirtą vietą;

63.8. laikytis spec.reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimais (pvz. įvestu karantinu).

III. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

64. Operatorius turi teisę:

64.1. į Vandens parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Vandens parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vandens parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

64.2. į Vandens parką neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;

64.3. pakeisti Vandens parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

64.4. pašalinti iš Vandens parko lankytojus, kurie pažeidžia Vandens parko Taisykles, nepaiso Vandens parko teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų, elgiasi ne pagal visuomenėje priimtas elgesio normas. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

64.5. Vandens parke ar tam tikroje Vandens parko atskiroje dalyje rengti uždarus vakarus;

64.6. rengti koncertus, pasirodymus pirčių erdvėje, kurių metu laikinai nevykdomi 56 punkto reikalavimai. Informacija apie renginius iš anksto pateikiama interneto svetainėje www.aquapark.lt;

64.7. taikyti lankytojų amžiaus kategorijų lankymosi išimtis.

65. Operatorius įsipareigoja teikti lankytojams paslaugas Vandens parke, laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

IV. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

66. Vandens parko administracija rekomenduoja šiame parke planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatą (pvz.: lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.), nes Vandens parko pramogoms naudojamos žmogaus fizinės jėgos ir aktyvumas. Atsižvelgiant į Vandens parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

67. Viršutinius drabužius (pvz.: striukes, paltus) šaltuoju metų laiku rekomenduojama palikti drabužinėse.

68. Lankytojams, nešiojantiems akinius, naudojantis Vandens parke teikiamomis paslaugomis, galima juos palikti specialiose nesaugomose lentynėlėse.

69. Lankytojams nerekomenduojama į Vandens parką neštis brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

V. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

70. Didžiajame baseine (vandens pramogų erdvėje) vyksta vandens gimnastika. Lankytojams, dalyvaujantiems gimnastikoje, privalu laikytis baseinų instruktorių nurodymų.

71. Vaikams (priklausomai nuo jų amžiaus) leidžiama leistis šiais vandens nusileidimo kalneliais:

71.1. nuo 3 metų vaikams – vaikų erdvės kalneliais;

71.2. nuo 8 metų vaikams – kalneliu „Srautas“;

71.3. nuo 10 metų vaikams – kalneliu „Azartas“;

71.4. vaikams nuo 12 metų, o su lydinčiais suaugusiais asmenimis ir nuo 8 metų, leidžiama leistis vandens nusileidimo kalneliu „Bermudai“;

71.5. vaikams nuo 13 metų leidžiama leistis vandens nusileidimo kalneliais: „Adrenalinas“, „Sūkurys“, „Ekstremalus“.

72. Lankytojams iki 13 m. gali būti taikomi draudimai naudotis tam tikrais nusileidimo kalneliais ir / arba baseinais. Informacija apie draudimus yra nurodyta prie kiekvieno nusileidimo kalnelio ir / arba baseino arba ją turi teisę nurodyti Vandens parko personalas.

73. Vaikams iki 3 metų privalu dėvėti specialias sauskelnes arba kelnaites, pritaikytas maudynėms vandenyje.

74. Prieš įeinant į vandens pramogų erdvę arba pirčių erdvę, išeinant iš jų, įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.

75. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint didelį rankšluostį arba chalatą, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

76. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba chalatą.

77. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

78. Įėjus į garinę pirtį ir prieš išeinant iš jos, suolą būtina nuplauti vandeniu.

VI. DRAUDIMAI VANDENS PARKE

79. Vandens parke draudžiama:

79.1. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;

79.2. atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;

79.3. neštis/pilti gėrimus bei maistą į pirtis, baseinus ir sūkurines vonias;

79.4. sukelti pavojingas sau ir kitiems lankytojams situacijas;

79.5. lankytis su gyvūnais;

79.6. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Vandens parke esantį inventorių;

79.7. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;

79.8. naudotis Vandens parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz.: apatinius, viršutinius rūbus);

79.9. spjaudyti ant grindų ir į vandenį;

79.10. palikti vaikus iki 14 m. be priežiūros;

79.11. asmenims iki 20 metų vartoti alkoholinius, asmenims iki 18 metų vartoti energinius gėrimus;

79.12. rūkyti ne tam skirtose vietose;

79.13. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo kabinų;

79.14. avėti ne plaukiojimui skirtą avalynę bei ne maudymuisi skirtus drabužius vandenyje;

79.15. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Vandens parko paslaugomis;

79.16. lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;

79.17. lankytojui naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir / ar Vandens parko inventoriui.

80. Vandens pramogų erdvėje draudžiama:

80.1. įlipti į baseinus ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;

80.2. šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių ir uolų siekiant nardyti;

80.3. naudoti padangas, skirtas srauniajai upei ir jūros bangų baseinui, kituose baseinuose ir / arba nusileidimo kalneliuose;

80.4. nusileidimo kalnelių padangas naudoti srauniojoje upėje ir jūros bangų baseine;

80.5. plaukioti jūros bangų baseine, kai personalas draudžia tai daryti;

80.6. priartėti prie jūros baseine esančio plūduro ir jį liesti;

80.7. nemokantiems plaukti lankytojams būti baseinuose, srauniojoje upėje be gelbėjimosi liemenių arba be ant rankų užmaunamų pripučiamų pagalvėlių;

80.8. nėščioms moterims naudotis nusileidimo kalneliais;

80.9. naudotis neveikiančiais nusileidimo kalneliais;

80.10. leistis vandens nusileidimo kalneliais sėdint ant tam nepritaikytų daiktų;

80.11. įlipti į vandens nusileidimo kalnelio starto vietą šviečiant raudonam šviesoforo signalui ir / ar draudžiant personalui;

80.12. leistis nusileidimo kalneliais, jei lankytojai dėvi maudymosi kostiumėlius ar glaudes, maudymosi aprangą su metaliniais užtrauktukais, sagtimis ir pan.;

80.13. naudotis vandens nusileidimo kalneliais apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

80.14. naudotis vandens nusileidimo kalneliais, kai personalas ar įspėjamieji užrašai draudžia tai daryti;

80.15. sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems Vandens parko lankytojams;

80.16. įsibėgėjus įšokti į nusileidimo kalnelio angą, įsisiūbuoti, siekiant padidinti slydimo greitį ar atlikti nusileidimo kalnelio viduje kitus neleistinus veiksmus (verstis, iššokti iš pripučiamų padangų ir kt.), galinčius sukelti pavojingas situacijas pačiam lankytojui ir / arba kitiems lankytojams;

80.17. naudotis nusileidimo kalneliais asmenims, kuriems sugipsuotos ar sutvarstytos galūnės;

80.18. vaikų erdvės nusileidimo kalneliais naudotis vyresniems nei 14 m. asmenims;

80.19. leistis nusileidimo kalneliu „Azartas“, jeigu svoris didesnis nei 80 kg; leistis nusileidimo kalneliais „Ekstremalus“ ir „Adrenalinas“, jeigu svoris didesnis nei 120 kg; leistis nusileidimo kalneliais „Srautas“,„Bermudai” ir „Sūkurys“, jeigu svoris didesnis nei 160 kg.

81. Pirčių erdvėje draudžiama:

81.1. atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;

81.2. pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;

81.3. pirtyse naudoti savo kosmetikos priemones;

81.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;

81.5. šokinėti nuo baseinų kraštų ir uolų;

81.6. filmuoti ir fotografuoti;

81.7. naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garsą skleidžiančiais prietaisais;

81.8. rezervuoti vietas ant gultų ir krėslų. Ant gultų ir krėslų paliktus rankšluosčius, chalatus pirtininkai turi teisę pakabinti ant kabyklų;

81.9. rezervuoti vietas pirtyse. Likus 5 minutėms iki pirčių programos pradžios, pirtininkas turi teisę surinkti rankšluosčius ir chalatus žyminčius pirtyse rezervuotą vietą;

81.10. pirtyse būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

81.11. neštis/pilti gėrimus bei maistą į pirtis, baseinus;

81.12. neštis maistą, pilti gėrimus į sūkurines vonias.

VII. ATSAKOMYBĖ

82. Lankytojas, padaręs žalą Vandens parkui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro vaikai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

83. Vandens parkas neatsako:

83.1. už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kabinose ir neužrakintose daiktų saugojimo spinelėse, nuomojamuose seifuose;

83.2. už dingusius/sugadintus asmeninius ir išnuomotus daiktus (rankšluosčius, šlepetes ir kt.);

83.3. už lankytojų asmeninius daiktus, kurie buvo iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo kalneliais.

84.Lankytojai, nesumokėję už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas Vandens parkui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

85. Vaikų tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių vaikų, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Vandens parko taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

86. Numatytos materialinės žalos kompensacijos:

86.1. už prarastą/negrąžintą lustinę apyrankę ar sugadintą elektroninę jos dalį 3 – 6 m.vaikams – 9 €;

86.2. už prarastą/negrąžintą lustinę apyrankę ar sugadintą elektroninę jos dalį 7 – 17 m. vaikams – 15 €;

86.3. už prarastą/negrąžintą lustinę apyrankę ar sugadintą elektroninę jos dalį suaugusiems (18+), senjorams (60+) – 45 € (2 val.), 60 € (3 val.), 80 € (4 val. ir visa diena);

86.4. už prarastą lustinę apyrankę, kuria lankytojas nesinaudojo pirkdamas papildomas paslaugas ir kuri buvo deaktyvuota, o vietoj jos lankytojui išėjimo kasose išduota nauja – 9 €;

86.5. už prarastą lustinę apyrankę, kuria lankytojas naudojosi pirkdamas papildomas paslaugas ir kuri buvo deaktyvuota, o vietoj jos lankytojui išėjimo kasose išduota nauja, lankytojas sumoka 9 € baudą ir apmoka už papildomas paslaugas;

86.6. už prarastą lustinę apyrankę, kuria pasinaudojo kitas asmuo, o lankytojas neįvykdė 37 punkto reikalavimo, lankytojas, pametęs apyrankę, turi sumokėti baudą ir apmokėti už papildomas paslaugas, kurios įsigytos su prarasta apyranke.

87. Lankytojas visiškai atsako už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Vandens parkui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą:

87.1. už negrąžintą / sugadintą rankšluostį – 20 €;

87.2. už negrąžintą / sugadintą chalatą – 42 €;

87.3. už negrąžintą / sugadintą liemenę – 30 €;

87.4. už negrąžintą / sugadintą gultą vaikams – 73 €.

88. Už prarastą drabužinės numeriuką mokama 5 € bauda.

89. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Vandens parke, turintis nusiskundimų ir / ar pretenzijų Operatoriui, nedelsdamas turi pranešti apie tai Vandens parko personalui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos nenagrinėjami.

90. Lankytojui Vandens parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl Operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

91. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Vandens parke patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse ir Vandens parko viduje esančių nusileidimo kalnelių instrukcijų, baseinų, pirčių naudojimosi taisyklių reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

92. Vandens parkas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Vandens parko personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

ATMINKITE, JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ VANDENS PARKO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS VANDENS PARKO TAISYKLIŲ.

***

VAIKŲ ERDVĖS TAISYKLĖS

1. Vaikų erdvėje teikiamos vaikų priežiūros paslaugos. Vaikų priežiūros paslaugos vienu metu teikiamos ne daugiau nei 15 vaikų.

2. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos 5-13 m. vaikams, kurių tėvai pramogauja Druskininkų vandens parke.

3. Vaikų priežiūros paslaugos nėra teikiamos kiekvienam prižiūrimam vaikui individualiai.

4. Tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys prieš pirkdami vaikų priežiūros paslaugas privalo susipažinti su vaikų erdvės taisyklėmis, kurios yra viešai pateiktos vaikų erdvėje.

5. Tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys 5-13 m. vaikus vaikų priežiūrai gali palikti tik įvertinę jų fizines galimybes ir sveikatos būklę. Už vaikų sveikatos būklę atsako tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys.

6. Prieš palikdami vaikus vaikų priežiūrai, tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugusieji asmenys privalo patys susipažinti ir supažindinti savo vaikus su erdvėje esančiomis atrakcijomis.

7. Vaikų erdvės darbuotojas visus prižiūrimus vaikus pažymi identifikacinėmis popierinėmis apyrankėmis, su kuriomis vaikai privalo būti tol, kol yra prižiūrimi darbuotojo.

8. Tėvai ar kiti už juos atsakingi suaugusieji asmenys, paliekantys vaikus vaikų priežiūrai, pažymimi identifikacinėmis apyrankėmis. Bauda už pamestą apyrankę – 3 €.

9. Vaikų priežiūros paslaugų pardavimas ir jų nutrūkimas, t.y. paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos momentai, fiksuojami tėvų arba kitų už vaikus atsakingų suaugusiųjų asmenų lustinėse apyrankėse. Lustinės apyrankės priglaudimas prie vaikų erdvės skaitytuvo reiškia tėvų ar kitų už vaikus atsakingų suaugusiųjų asmenų patvirtinimą, kad jie yra susipažinę su vaikų erdvės taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Už vaikų priežiūros paslaugas sumokama išėjimo kasose.

10. Vaikai nuo 1-erių iki 14-os metų vaikų erdvėje gali pramogauti tik su vienu iš tėvų ar kitu už juos atsakingu suaugusiu asmeniu.

11. Lankytojams, vandens parke besilankantiems su galiojančiu abonementu, visos vaikų priežiūros paslaugos yra mokamos.

12. Kainos už vaikų (5-13 m.) priežiūros paslaugas:
– vieno vaiko priežiūra 1 val. – 2,5 €;
– vieno vaiko papildomai praleistas laikas 1-15 min.  – 1,5 €.

13. Tėvai ar kiti už juos atsakingi suaugę asmenys, palikę vaikus priežiūrai numatytam laikui, jam pasibaigus turi juos pasiimti arba pratęsti jų priežiūros laiką.

14. Jeigu tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugę asmenys, palikę vaikus priežiūrai, jų neatsiima ilgiau nei buvo pažymėta vaikų priežiūros registracijos žurnale, papildomas laikas skaičiuojamas kas 1-15 min.

15. Tėvams arba kitiems už vaikus atsakingiems suaugusiems asmenims pageidaujant, leidžiama likti su vaikais vaikų erdvėje nemokamai.

16. Negalią turintys vaikai vaikų erdvėje gali pramogauti tik su vienu iš tėvų ar kitu už juos atsakingu suaugusiu asmeniu.

17. Tėvai ar kiti už vaikus atsakingi suaugę asmenys, paliekantys vaikus priežiūrai, informuoja vaikų erdvės darbuotoją, kuriam laikui jie palieka vaikus ir nurodo, kaip tėvus būtų galima rasti.

18. Vaikai privalo laikytis Druskininkų vandens parko taisyklių ir vaikų erdvėje dirbančio darbuotojo nurodymų.

19. Vaikų erdvės darbuotojas turi teisę sunegalavusį ar susižeidusį vaiką nuvesti į medicinos punktą, o vandens parko darbuotojai privalo surasti vaiko tėvus ir juos informuoti apie vaiko buvimo vietą.

20. Vaikai iki 3 m. į vaikų erdvę įleidžiami tik su specialiomis sauskelnėmis arba kelnaitėmis, skirtomis dėvėti vandenyje.

21. Vaikams draudžiama kramtyti kramtomąją gumą, atsinešti su savimi maisto produktų, gėrimų ir juos vartoti.

22. Vaikams draudžiama stumdytis, grubiai elgtis, sukelti sau ir kitiems vaikams pavojingas situacijas.

23. Vaikams draudžiama turėti su savimi daiktų, kurie jiems nėra būtini vaikų erdvėje.

24. Vaikams griežtai draudžiama liesti vaikų erdvėje esančius elektros prietaisus, laidus ir kitą techniką.

25. Vaikų erdvėje esančiais atrakcionais / pirtimi būtina naudotis taip, kaip nurodo vaikų erdvės darbuotojas ir / arba įspėjamieji užrašai.

26. Nusileidimo kalneliai skirti tik vaikams nuo 3 iki 14 metų.

27. Į vaikų erdvėje esančią pirtį vaikai gali užeiti tik lydimi suaugusiojo asmens.

28. Vaikai, kurie neklauso vaikų erdvės darbuotojo nurodymų, nesilaiko šių taisyklių, suradus jų tėvus ar kitus už juos atsakingus asmenis, yra grąžinami jų priežiūrai. Pinigai už sumokėtą, tačiau neišbūtą laiką, negrąžinami.

29. Likus 30 min. iki vandens parko darbo laiko pabaigos, vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos.

30. Vandens parko personalas gali pašalinti iš vaikų erdvės ir Vandens parko lankytojus, kurie pažeidžia Vandens parko Taisykles (pvz. nepaiso reikalavimo vaikams iki 3 metų dėvėti spec. sauskelnes arba kelnaites, pritaikytas maudynėms vandenyje), nepaiso Vandens parko teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų, elgiasi ne pagal visuomenėje priimtas elgesio normas. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.

SVARBI INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Ne sezono metu darbo dienomis ne visos pirtys pirčių erdvėje veikia vienu metu, taip pat vandens pramogų erdvėje nusileidimo kalneliai veikia pakaitomis (pvz. vieną valandą vieni veikia, kitą valandą - kiti). Detali informacija, kurios pirtys veikia ir kurie nusileidimo kalneliai veikia kokiomis valandomis, pateikiama vandens parko kasose.

vandens parkas dovanu kupono dekorasornamentasaqua ico smallmandaliukasmaistas ir pramogos viesbuciai kaip atvykti ikona sale-card-bottom-aqua sale-card-top-aqua snow arena gydykla

Nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki birželio 30 d. Snow Arenoje vyks techninė profilaktika. Pasimatykime ant sniego liepos mėnesį!