Program lojalnościowy „Przyjaciel AQUA”

Program lojalnościowy „Przyjaciel AQUA”

1. Cel programu – skupienie jak najszerszego grona lojalnych klientów.

2. Istota programu – lojalny klient może zawczasu nabyć ze zniżką 6 jednakowych biletów do Parku Wodnego w Druskiennikach, które będzie mógł wykorzystać w przeciągu całego roku. Przy nabyciu 6 jednakowych biletów klient uzyskuje kartę imienną „Przyjaciel AQUA”. Ceny biletów podane są w tabelce poniżej. Ceny biletów są ważne od 01.02.2024 do 30.06.2024.

Rozrywki wodne (C)

6 wstępów
Poniedziałki – piątki, w styczniu-czerwcu, w wrześniu-grudniu

6 wstępów
Soboty, niedziele i święta, w styczniu-grudniu

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

Osoby dorosłe (lat 18+)

59

68

77

86

77

90

104

122

Uczniowie (lat 7–17)

45

54

63

72

54

68

81

95

Dzieci (lat 3–6)

32

41

45

50

41

50

59

68

Seniorzy (lat 60+)

45

54

63

72

77

90

104

117

Strefa łaźni i rozrywki wodne (B+C)

6 wstępów
Poniedziałki – piątki, w styczniu-czerwcu, w wrześniu-grudniu

6 wstępów
Soboty, niedziele i święta, w styczniu-grudniu

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

Osoby dorosłe ( lat 18+)

77

95

108

122

104

126

144

171

Seniorzy (lat 60+)

54

68

77

86

104

126

144

171

3. Lojalny klient PWD jest Przyjacielem AQUA.

4. Wstęp z kartą „Przyjaciel AQUA” – po przyjściu do Parku Wodnego w Druskiennikach osoba okazuje administratorowi kas kartę imienną „Przyjaciel AQUA” i dowód tożsamości.

5. Opis programu:

 • Osoba chętna zostać lojalnym klientem wypełnia ankietę (treść ankiety dostępna jest w trzech językach – litewskim, polskim, rosyjskim). Informacje dotyczące programu lojalnościowego klient może znaleźć na stronie internetowej PWD www.aquapark.lt lub uzyskać w kasach PWD.
 • Przy nabyciu żądanego biletu w ramach programu klient okazuje administratorowi wypełnioną ankietę, w której podaje dni robocze lub weekendy i święta*, czas trwania pobytu w parku wodnym (2 godz., 3 godz., 4 godz., cały dzień), część (C lub B+C) oraz typ biletu (osoba dorosła, senior, uczeń, dziecko), następnie okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem posiadacza.
 • Administrator kas przygotowuje kartę „Przyjaciel AQUA” zgodnie z żądaniem klienta i pobiera od klienta płatność za 6 wstępów.

6. Karta „Przyjaciel AQUA” i jej ważność:

 • Karta „Przyjaciel AQUA” jest ważna przez jeden rok od dnia jej wydania (np. karta wydana w dniu 01.09.2024 ważna jest do dnia 01.09.2025), tj. w okresie ważności karty klient musi 6-krotnie odwiedzić Park Wodny w Druskiennikach.
 • Po upływie okresu ważności karty „Przyjaciel AQUA” może ona zostać przedłużona w przypadku przyjęcia przez dyrektora firmy osobnej decyzji.
 • W przypadku utraty / zniszczenia karty „Przyjaciel AQUA” jej posiadacz płaci 3 € za wydanie nowej karty i przeniesienie danych.
 • Zniżki przysługujące posiadaczowi karty „Przyjaciel AQUA” nie podlegają sumowaniu z innymi zniżkami i nie dotyczą karnetów.
 • Osobie, która nabyła kartę „Przyjaciel AQUA”, jednak ma zamiar zrezygnować z jej korzystania, zwrot pieniędzy nie przysługuje.
 • Posiadacza karty „Przyjaciel AQUA” obowiązują wszelkie przepisy Parku Wodnego w Druskiennikach. Za nie przestrzeganie przepisów personel parku wodnego ma prawo do unieważnienia karty „Przyjaciel AQUA”.

  * według kalendarza cen. Ceny w dni powszednie i weekendy/święta obowiązują w okresie styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień, w lipcu-sierpniu obowiązują ceny tylko w weekendy/święta.

Kupon podarunkoWY

Wybierz kupon, który będziesz mógł wykorzystać w ciągu 12 mies.

Kupon podarunkowy
vandens parkas dovanu kupono dekorasornamentasaqua ico smallmandaliukasmaistas ir pramogos viesbuciai kaip atvykti ikona sale-card-bottom-aqua sale-card-top-aqua snow arena gydykla

From 8 April to 30 June 2024 Snow Arena will be closed for technical maintenance. See you in July!