Program lojalnościowy „Przyjaciel AQUA”

Program lojalnościowy „Przyjaciel AQUA”

1. Cel programu – skupienie jak najszerszego grona lojalnych klientów.

2. Istota programu – lojalny klient może zawczasu nabyć ze zniżką 6 jednakowych biletów do Parku Wodnego w Druskiennikach, które będzie mógł wykorzystać w przeciągu całego roku. Przy nabyciu 6 jednakowych biletów klient uzyskuje kartę imienną „Przyjaciel AQUA”. Ceny biletów podane są w tabelce poniżej. Ceny biletów są ważne do 31.01.2023.

Rozrywki wodne (C)

6 wstępów
Poniedziałki – piątki

6 wstępów
Soboty, niedziele i święta

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

Osoby dorosłe (lat 18+)

54

63

72

81

72

85

99

112

Uczniowie (lat 7–17)

40

49

58

63

49

63

76

85

Dzieci (lat 3–6)

31

40

45

49

40

49

54

58

Seniorzy (lat 60+)

31

40

45

49

72

85

99

112

Strefa łaźni i rozrywki wodne (B+C)

6 wstępów
Poniedziałki – piątki

6 wstępów
Soboty, niedziele i święta

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

2 godz.

3 godz.

4 godz.

Cały dzień

Osoby dorosłe ( lat 18+)

72

90

99

112

99

117

130

153

Seniorzy (lat 60+)

49

58

63

76

99

117

130

153

3. Lojalny klient PWD jest Przyjacielem AQUA.

4. Wstęp z kartą „Przyjaciel AQUA” – po przyjściu do Parku Wodnego w Druskiennikach osoba okazuje administratorowi kas kartę imienną „Przyjaciel AQUA” i dowód tożsamości.

5. Opis programu:

  • Osoba chętna zostać lojalnym klientem wypełnia ankietę (treść ankiety dostępna jest w trzech językach – litewskim, polskim, rosyjskim). Informacje dotyczące programu lojalnościowego klient może znaleźć na stronie internetowej PWD www.aquapark.lt lub uzyskać w kasach PWD.
  • Przy nabyciu żądanego biletu w ramach programu klient okazuje administratorowi wypełnioną ankietę, w której podaje dni robocze lub weekendy i święta, czas trwania pobytu w parku wodnym (2 godz., 3 godz., 4 godz., cały dzień), część (C lub B+C) oraz typ biletu (osoba dorosła, senior, uczeń, dziecko), następnie okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem posiadacza.
  • Administrator kas przygotowuje kartę „Przyjaciel AQUA” zgodnie z żądaniem klienta i pobiera od klienta płatność za 6 wstępów.

6. Karta „Przyjaciel AQUA” i jej ważność:

  • Karta „Przyjaciel AQUA” jest ważna przez jeden rok od dnia jej wydania (np. karta wydana w dniu 10.01.2022 ważna jest do dnia 10.01.2023), tj. w okresie ważności karty klient musi 6-krotnie odwiedzić Park Wodny w Druskiennikach.
  • Po upływie okresu ważności karty „Przyjaciel AQUA” może ona zostać przedłużona w przypadku przyjęcia przez dyrektora firmy osobnej decyzji.
  • W przypadku utraty / zniszczenia karty „Przyjaciel AQUA” jej posiadacz płaci 3 € za wydanie nowej karty i przeniesienie danych.
  • Zniżki przysługujące posiadaczowi karty „Przyjaciel AQUA” nie podlegają sumowaniu z innymi zniżkami i nie dotyczą karnetów.
  • Osobie, która nabyła kartę „Przyjaciel AQUA”, jednak ma zamiar zrezygnować z jej korzystania, zwrot pieniędzy nie przysługuje.
  • Posiadacza karty „Przyjaciel AQUA” obowiązują wszelkie przepisy Parku Wodnego w Druskiennikach. Za nie przestrzeganie przepisów personel parku wodnego ma prawo do unieważnienia karty „Przyjaciel AQUA”.

Kupon podarunkoWY

Wybierz kupon, który będziesz mógł wykorzystać w ciągu 12 mies.

Kupon podarunkowy
vandens parkas dovanu kupono dekorasornamentasaqua ico smallmandaliukasmaistas ir pramogos viesbuciai kaip atvykti ikona sale-card-bottom-aqua sale-card-top-aqua snow arena gydykla