Witaj w dżungli pełnej zabawy i niesamowitych emocji! W strefie dziecięcej najmłodsi goście zanurkują w niekończącej się rozrywce: w tej wielkiej przestrzeni na dzieci czeka prawdziwy, łaskoczący stopy morski piasek, ciepła woda, której mineralizacja jest taka jak w Morzu Bałtyckim (17 g/l), sauna parowa przystosowana specjalnie dla dzieci, drabinki, zjeżdżalnie, wiszące mosty, tajemnicze jaskinie i dekoracje tworzące wyjątkowy klimat dżungli. Czy może być jeszcze przyjemniej?

Rodziców prosimy o niepozostawianie swoich pociech bez opieki. A jeśli chcesz odpocząć od maluchów, skorzystaj z usługi, jaką jest opieka nad dzieckiem – twoimi dziećmi w wieku 5-13 lat zajmie się pracownik strefy dziecięcej.

NOWOŚĆ!

W strefie dla dzieci czynna jest łaźnia dla najmłodszych. Dostosowana jest ona dla dzieci zarówno pod względem temperatury, jak i wygody.
Temperatura 40°C, wilgotność 95%.

W Parku Wodnym specjalnie dla maluchów zaplanowano strefę najlepszej zabawy, gdzie będą one mogły wspinać się na mosty małp i zaglądać do ich jaskiń, kąpać się w górskiej rzeczce, spacerować po prawdziwym morskim piasku i cieszyć się towarzystwem zwierząt z dżungli.

Rodzice są proszeni o niepozostawianie dzieci w tej strefie bez opieki!

W strefie dziecięcej sprzedawane są następujące usługi z zakresu opieki nad dziećmi.

REGULAMIN STREFY DZIECIĘCEJ
 1. W strefie dziecięcej świadczone są usługi opieki nad dziećmi. Usługi opieki nad dziećmi są jednocześnie świadczone wobec nie więcej niż 15 dzieci.
 2. Usługi opieki nad dziećmi są świadczone wobec dzieci w wieku 5-13 r.ż., których rodzice korzystają z rozrywek w Aquaparku w Druskiennikach.
 3. Usługi opieki nad dziećmi nie są świadczone indywidualnie wobec każdego z dzieci objętych opieką.
 4. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci przed nabyciem usług opieki nad dziećmi są zobowiązani zapoznać się z regulaminem strefy dziecięcej, który jest publicznie dostępny w strefie dziecięcej.
 5. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci mogą zostawić pod opieką dzieci w wieku 5-13 r.ż. jedynie po ocenie ich możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia. Za stan zdrowia dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci.
 6. Przed pozostawieniem dzieci pod opieką, rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci są zobowiązani sami zapoznać swoje dzieci z atrakcjami dostępnymi w strefie.
 7. Pracownik strefy dziecięcej wszystkie dzieci, którymi się opiekuje, oznacza przy pomocy papierowych bransoletek identyfikacyjnych, które dzieci są zobowiązane nosić przez cały czas pozostawania pod opieką pracownika.
 8. Rodzice oraz inne odpowiedzialne za nie osoby dorosłe, pozostawiające dzieci pod opieką, powinni założyć bransoletki identyfikacyjne. Kara za zgubienie bransoletki – 3 €.
 9. Sprzedaż usług opieki nad dziećmi oraz ich zaprzestanie, tj. momenty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, notuje się na bransoletkach z czipem rodziców albo innych osób dorosłych odpowiedzialnych na dzieci. Zbliżenie bransoletki z czipem do czytnika strefy dziecięcej oznacza potwierdzenie rodziców albo innych osób dorosłych odpowiedzialnych na dzieci, że zapoznali się z przepisami strefy dziecięcej oraz zobowiązują się ich przestrzegać. Za usługi opieki nad dziećmi płaci się w kasach przy wyjściu.
 10. Dzieci w wieku od 1 do 14 r.ż. mogą w strefie dziecięcej spędzać czas tylko z jednym z rodziców albo inną odpowiedzialną za nie osobą dorosłą.
 11. Dla odwiedzających aquapark na podstawie ważnego abonamentu, wszystkie usługi opieki nad dziećmi są płatne.
 12. Ceny za usługi opieki nad dziećmi (5-13 lat):
  – opieka nad jednym dzieckiem 1 godz. – 2,5 €;
  – dodatkowy czas spędzony przez jedno dziecko 1-15 min.  – 1,5 €.
 13. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, pozostawiając je pod opieką na określony czas, po jego zakończeniu powinni odebrać dzieci albo przedłużyć czas opieki nad nimi.
 14. W wypadku, gdy rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, nie odbierają dzieci pozostawionych pod opieką przez okres dłuższy niż odnotowano w dzienniku rejestracyjnym opieki nad dziećmi, dodatkowy czas jest liczony co 1-15 min.
 15. Na życzenie rodziców albo innych osób dorosłych odpowiedzialnych za dzieci, pozwala się pozostać z dziećmi w strefie dziecięcej nieodpłatnie.
 16. Dzieci niepełnosprawne w strefie dziecięcej mogą spędzać czas tylko z jednym z rodziców albo inną odpowiedzialną za nie osobą dorosłą.
 17. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, pozostawiający dzieci pod opieką, informują pracownika strefy dziecięcej, na jaki czas pozostawiają dzieci oraz wskazują, jak można znaleźć rodziców.
 18. Dzieci są zobowiązane przestrzegać regulaminu Aquaparku w Druskiennikach oraz wskazówek pracownika pracującego w strefie dziecięcej.
 19. Pracownik strefy dziecięcej jest uprawniony zaprowadzić dziecko, które źle się poczuło albo zraniło, do punktu opieki medycznej, z kolei pracownicy aquaparku są zobowiązani znaleźć rodziców dziecka oraz poinformować ich o miejscu pobytu dziecka.
 20. Dzieci w wieku do lat 3 do strefy dziecięcej są wpuszczane wyłącznie w specjalnych pieluszkach lub majteczkach, przeznaczonych do noszenia w wodzie.
 21. Dzieci obowiązuje zakaz żucia gumy, przynoszenia ze sobą artykułów spożywczych, napojów oraz ich spożywania.
 22. Dzieciom zabrania się popychania, niegrzecznego zachowania, tworzenia sytuacji zagrażających im samym i innym dzieciom.
 23. Dzieci obowiązuje zakaz posiadania ze sobą przedmiotów, które nie są dla nich niezbędne w strefie dziecięcej.
 24. Dzieciom surowo zabrania się dotykania znajdujących się w strefie dziecięcej urządzeń elektrycznych, kabli oraz innej techniki.
 25. Ze znajdujących się w strefie dziecięcej atrakcji / sauny należy korzystać w taki sposób, jak zaleca pracownik strefy dziecięcej i / oraz napisy ostrzegawcze.
 26. Zjeżdżalnie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
 27. Do znajdującej się w strefie dziecięcej sauny dzieci mogą wchodzić wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 28. Dzieci, które nie słuchają wskazówek pracownika strefy dziecięcej, nie przestrzegają niniejszego regulaminu, po znalezieniu ich rodziców albo innych osób za nie odpowiedzialnych, zostają zwrócone pod ich opiekę. Pieniądze zapłacone za niewykorzystany czas nie podlegają zwrotowi.
 29. Gdy pozostaje 30 min do końca czasu pracy aquaparku, usługi opieki nad dziećmi nie są świadczone.
 30. Personel Aquaparku ma prawo usunąć ze strefy dziecięcej oraz z tereny Aquaparku odwiedzających, którzy nie przestrzegają Regulaminu Aquaparku (np. ignorują obowiązek zakładania dzieciom do 3 roku życia specjalnych pampersów lub majtek, dostosowanych do kąpieli w wodzie), nie przestrzegają znaków ostrzegawczych rozmieszczonych na terenie Aquaparku, wymogów na szyldach, nie wykonują wskazówek personelu, zachowują się niezgodnie z normami zachowania przyjętymi w społeczeństwie. W takim wypadku pieniądze nie są zwracane odwiedzającym.
Kupon podarunkoWY

Wybierz kupon, który będziesz mógł wykorzystać w ciągu 12 mies.

Kupon podarunkowy
vandens parkas dovanu kupono dekorasornamentasaqua ico smallmandaliukasmaistas ir pramogos viesbuciai kaip atvykti ikona sale-card-bottom-aqua sale-card-top-aqua snow arena gydykla

From 8 April to 30 June 2024 Snow Arena will be closed for technical maintenance. See you in July!